สถานทูตจีนประกาศ ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 ขอวีซ่าจีนแบบท่องเที่ยวได้แล้ว!!

สถานทูตจีนประกาศ ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 ขอวีซ่าจีนแบบท่องเที่ยวได้แล้ว!!

China’s back ข่าวดี สถานทูตจีนประกาศเป็นทางการ เปิดให้นักท่องเที่ยว สามารถขอวีซ่าจีนเพื่อเดินท อ่านต่อ

Chinacoat – งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการเคลือบและอุตสาหกรรมสี

Chinacoat Logo

Chinacoat – งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการเคลือบและอุตสาหกรรมสี Chinaprovisa – ผู้เรียบเร อ่านต่อ

DPES EXPO – งานแสดงอุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิทัล การแกะสลัก ระบบป้าย

Dpes Expo Logo

DPES EXPO – งานแสดงอุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิทัล การแกะสลัก ระบบป้าย Chinaprovisa – ผู้เรียบ อ่านต่อ

Harbin International Ice and Snow festival – เทศกาลงานแกะสลักหิมะและน้ำแข็งนานาชาติ

Harbin Snow Ice

Harbin International Ice and Snow festival เทศกาลงานแกะสลักหิมะและน้ำแข็งนานาชาติ Chinaprovisa &#821 อ่านต่อ