Honghe Hani Rice Terraces – นาข้าวขั้นบันไดหงเหอฮาหนี่

Honghe Hani Rice Terraces – นาข้าวขั้นบันไดหงเหอฮาหนี่

Chinaprovisa – ผู้เรียบเรียงบทความ

Photo credit: JialiangGao@peace-on-earth.org

Honghe Hani Rice Terraces

นาข้าวขั้นบันไดหงเหอฮาหนี่ ตั้งอยู่บนฝั่งทางใต้ของแม่น้ำหง ใต้เทือกเขาไอเลา ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน จังหวัดหงเหอ ประเทศจีน มีภูมิประเทศที่ขรุขระเป็นภูเขา มีฝนตกชุกทุกปีทำให้เกิดระบบระเบียงที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับการปลูกข้าว มีลานปลูกข้าวมากกว่า 3,000 ขั้น ระเบียงนี้มีอายุประมาณ 1,200 ปี พื้นที่ทั้งหมดครอบคลุมสี่มณฑล นาข้าวขั้นบันไดหงเหอฮาหนี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เนื่องจากมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นโดดเด่น ระบบสังคม-นิเวศวิทยาที่ไม่เหมือนใคร และมีความสำคัญต่อชาวฮาหนี่

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ทำวีซ่าจีนกับ Chinaprovisa

 

ติดต่อทำวีซ่าจีนกับเรา

ChinaProVisa
by บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด

โทรศัพท์: 099-2136150 (ลูกค้าใหม่)
โทรศัพท์: 063-5276088 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้า EMS)
โทรศัพท์: 095-1191662 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้ารับส่งเล่มนอกสถานที่)

เพิ่มเพื่อน
Line ID: @chinaprovisa
Email: chinaprovisa@gmail.com

Written by