Interwine China – นิทรรศการอินเตอร์ไวน์

Interwine China Guangzhou

Chinaprovisa – ผู้เรียบเรียงบทความ

Interwine China Cover 2022

Interwine China เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ สำหรับสินค้าประเภทไวน์และสุรา เนื่องจากมีโครงสร้างผู้เข้าชมงานที่หลากหลาย ทำให้นิทรรศการนี้จึงเป็นที่น่าสนใจในตลาดของเอเชีย Interwine China จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2022 ในกวางโจว

** ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้ ทางทีมงานทำวีซ่าจีนโดย Chinaprovisa ได้เรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลของผู้จัดงาน ทางเราขอแนะนำว่าก่อนไปร่วมงานนักเดินทางจะต้องทำการอัปเดตข้อมูลกับทางผู้จัดงานอีกครั้งเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับงานและผู้จัดงาน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ทำวีซ่าจีนกับ Chinaprovisa

Canton Universal Fair Group Ltd.
Rm.206, Yinye International Building, No. 865
510305 Guangzhou, China
โทร: +86 (0)20 84283513
Fax: +86 (0)20 84280686
www.interwine.org

 

ติดต่อทำวีซ่าจีนกับเรา

ChinaProVisa
by บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด

โทรศัพท์: 099-2136150 (ลูกค้าใหม่)
โทรศัพท์: 063-5276088 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้า EMS)
โทรศัพท์: 095-1191662 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้ารับส่งเล่มนอกสถานที่)

เพิ่มเพื่อน
Line ID: @chinaprovisa
Email: chinaprovisa@gmail.com

Written by