GETshow – งานแสดงเทคโนโลยีและความบันเทิง

GETshow – งานแสดงเทคโนโลยีและความบันเทิง

Chinaprovisa – ผู้เรียบเรียงบทความ

Get Show Banner

GETshow หรือที่รู้จักกันในชื่อ Guangzhou Entertainment Technology Show เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นที่ PWTC Poly World Trade Center ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการที่ทันสมัยและกว้างขวาง ตั้งอยู่ใกล้ Pazhou Complex งานแสดงสินค้าได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปกติจะตรงกับเดือนพฤษภาคม จัดโดย SCEE เป็นองค์กรหลักในอุตสาหกรรมบันเทิงของจีน และมุ่งเน้นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในด้านอุปกรณ์ความบันเทิง

** ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้ ทางทีมงานทำวีซ่าจีนโดย Chinaprovisa ได้เรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลของผู้จัดงาน ทางเราขอแนะนำว่าก่อนไปร่วมงานนักเดินทางจะต้องทำการอัปเดตข้อมูลกับทางผู้จัดงานอีกครั้งเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับงานและผู้จัดงาน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ทำวีซ่าจีนกับ Chinaprovisa

วันที่จัดงาน: 8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ผู้จัดงาน: SCEE Industry Association of China Entertainment Equipment
เว็บทางการ: www.getshow.com

 

ติดต่อทำวีซ่าจีนกับเรา

ChinaProVisa
by บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด

โทรศัพท์: 099-2136150 (ลูกค้าใหม่)
โทรศัพท์: 063-5276088 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้า EMS)
โทรศัพท์: 095-1191662 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้ารับส่งเล่มนอกสถานที่)

เพิ่มเพื่อน
Line ID: @chinaprovisa
Email: chinaprovisa@gmail.com

Written by