China Helicopter Exposition – นิทรรศการเฮลิคอปเตอร์ของจีน

CHE 2021 – 2021 China Helicopter Exposition

Chinaprovisa – ผู้เรียบเรียงบทความ

Banner China Helicopter

งาน CHE 2021-2021 China Helicopter Exposition จะจัดแสดงในวันที่ 9-12 กันยายน 2021 ที่ The AVIC Helicopter – Free Trade Zone of Tianjin Port (Airport Economic Zone) ประเทศจีน

China Helicopter Exposition (CHE) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนิทรรศการแบบตั้งบูธและแบบบูธการสาธิต มีการสาธิตเครื่องบินแบบไดนามิกซึ่งส่วนใหญ่รวมอยู่กับนิทรรศการอุปกรณ์เครื่องจักร เป็นงานที่จัดในร่ม มีโชว์ประสิทธิภาพการบินพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคกันในงาน อีกทั้งยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมไปถึงการเจรจาทางธุรกิจการส่งเสริมการลงทุน และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น เครื่องเฮลิคอปเตอร์ในประเทศและต่างประเทศ ระบบการบินอุปกรณ์ทางอากาศ เครื่องจำลองวัสดุการบิน เป็นต้น

** ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้ ทางทีมงานทำวีซ่าจีนโดย Chinaprovisa ได้เรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลของผู้จัดงาน ทางเราขอแนะนำว่าก่อนไปร่วมงานนักเดินทางจะต้องทำการอัปเดตข้อมูลกับทางผู้จัดงานอีกครั้งเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับงานและผู้จัดงาน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ทำวีซ่าจีนกับ Chinaprovisa

วันที่จัดงาน: 9-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้จัดงาน: Aviation Industry Corporation of China (AVIC)
เว็บไซต์ผู้จัดงาน: เว็บทางการ
สถานที่จัดงาน: AVIC Plaza, NO.128 jianguo Road, Chaoyang District, Beijing
โทรศัพท์: +86-10-5835 6518

 

ติดต่อทำวีซ่าจีนกับเรา

ChinaProVisa
by บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด

โทรศัพท์: 099-2136150 (ลูกค้าใหม่)
โทรศัพท์: 063-5276088 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้า EMS)
โทรศัพท์: 095-1191662 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้ารับส่งเล่มนอกสถานที่)

เพิ่มเพื่อน
Line ID: @chinaprovisa
Email: chinaprovisa@gmail.com

Written by