BIRTV 2020 – นิทรรศการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่งปี 2020 | รับทำวีซ่าจีน

BIRTV 2020 – Beijing International Radio, TV & Film Exhibition 2020

Chinaprovisa – ผู้เรียบเรียงบทความ

Birtv 2020

BIRTV 2020 – Beijing International Radio, TV & Film Exhibition 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2020 ที่ China International Exhibition Center (CIEC) กรุงปักกิ่ง

ปีที่แล้ว BIRTV 2019 ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งหมดมากกว่า 50,000 ตารางเมตร โดยมีห้องโถงนิทรรศการในร่ม 12 ห้อง และห้องนิทรรศการกลางแจ้ง 1 ห้อง ที่ China International Exhibition Center ซึ่งเราได้รวบรวมผู้แสดงสินค้า 526 ราย รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ติดตั้งระบบผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ และผู้ประกอบการโทรคมนาคม มีบริษัท ในประเทศ 345 แห่ง และวิสาหกิจระหว่างประเทศ 181 แห่ง มีผู้ชมเข้าร่วมงาน 58,000 คน

** ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้ ทางทีมงานทำวีซ่าจีนโดย Chinaprovisa ได้เรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลของผู้จัดงาน ทางเราขอแนะนำว่าก่อนไปร่วมงานนักเดินทางจะต้องทำการอัปเดตข้อมูลกับทางผู้จัดงานอีกครั้งเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับงานและผู้จัดงาน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ทำวีซ่าจีนกับ Chinaprovisa

วันที่จัดงาน: 19-22 สิงหาคม 2563
ผู้จัดงาน: China Radio & TV Co. For International Techno-Economic Cooperation
เว็บไซต์ผู้จัดงาน: เว็บทางการ
สถานที่จัดงาน: China International Exhibition Center (CIEC)
โทรศัพท์: +86-10-8609 3207 / 2783

 

 

ติดต่อทำวีซ่าจีนกับเรา

ChinaProVisa
by บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด

โทรศัพท์: 099-2136150 (ลูกค้าใหม่)
โทรศัพท์: 063-5276088 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้า EMS)
โทรศัพท์: 095-1191662 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้ารับส่งเล่มนอกสถานที่)

เพิ่มเพื่อน
Line ID: @chinaprovisa
Email: chinaprovisa@gmail.com

Written by