เอกสารที่ต้องเตรียมให้กับเรา

สำหรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าจีนที่ท่านต้องเตรียมให้กับเรามีดังต่อไปนี้:

  1. รูปถ่าย ขนาด 33 มม. x 48 มม. จำนวน 2 ใบ อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยในภาพถ่ายจะต้อง
   – มีฉากหลังขาว
   – ไม่ใส่เสื้อแขนกุด
   – ไม่ใส่ชุดครุย หรือชุดข้าราชการ
   – ห้ามยิ้ม
   – ต้องเห็นหู
   – พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
   – ห้ามใส่เสื้อสีขาว
   – ถ่ายหน้าตรง
   – ห้ามใส่แว่นตาสีดำ
   – คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า
   – ห้ามใส่หมวก
   – ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ
  2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง อีก 2 หน้าเป็นอย่างน้อย (ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่)
  3. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน และ โรงแรม
  4. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

งานเอกสารวีซ่าจีน

 

ติดต่อทำวีซ่าจีนกับเรา

ChinaProVisa
by บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด

โทรศัพท์: 099-2136150 (ลูกค้าใหม่)
โทรศัพท์: 063-5276088 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้า EMS)
โทรศัพท์: 095-1191662 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้ารับส่งเล่มนอกสถานที่)

เพิ่มเพื่อน
Line ID: @chinaprovisa
Email: chinaprovisa@gmail.com