ภาษาจีนวันละคำกับ ChinaProvisa ตอนที่ 1 (หลักไวยากรณ์พื้นฐาน)

ภาษาจีน โดย ChinaProVisa

สวัสดีครับ วันนี้ทีมงาน ChinaProVisa จะขออนุญาตอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาจีนให้ทุกๆท่านครับ เนื่องจากทางทีมงานรับขอวีซ่าจีน ChinaProVisa ของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน และทีมงานของเราก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาจีน ทางทีมงานเราจึงตัดสินใจเขียนโพสท์นี้ขึ้นมาครับ

ก่อนที่ทุกท่านจะเริ่มเรียนรู้ภาษาต่างชาติได้นั้นส่วนตัวแล้วผมคิดว่าหลักไวยากรณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ถึงหากเราสามารถจดจำคำศัพท์ต่างๆได้อย่างครบถ้วน แต่หากมีการใช้อย่างผิดไวยากรณ์ก็อาจจะทำให้สิ่งที่เราพยายามสื่อสารออกไปมีความคลาดเคลื่อน หรือ ผู้ฟังอาจจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เราพยายามสื่อสารได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ทางทีมงานของเราพบเจอค่อนข้างบ่อยสำหรับชาวไทยเราเนื่องจากความแตกต่างของหลักไวยากรณ์พื้นฐานแค่จุดเล็กๆเท่านั้น เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ

ภาษาจีน โดย ChinaProVisa 2

หลักไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่ควรรู้

โดยภาพรวมแล้ว ภาษาจีน และ ภาษาไทย ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันในด้านของหลักไวยากรณ์ ทำให้ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนสามารถปรับตัวได้ง่ายกว่าภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางส่วนที่มีความแตกต่างออกไปบ้าง วันนี้เราจะนำเสนอส่วนที่ผมคิดว่าค่อนข้างมีความสำคัญ สิ่งนั้นคือ

ตำแหน่งของการวาง “คำคุณศัพท์” เพื่อขยาย “คำนาม”

ในภาษาไทยเรานั้น เราจะใช้รูปแบบการขยายคำนามนั้นๆในรูปแบบ “คำนาม+คำคุณศัพท์” เช่น ซองแดง, มือถือ Iphone, รถสีแดง แต่ทว่าในภาษจีนนั้นวิธีการวางคำคุณศัพท์จะเป็นในรูปแบบนี้ครับ “คำคุณศัพท์+คำนาม” ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

คำศัพท์ที่ใช้ประกอบการแสดงตัวอย่าง

(Set ที่ 1)
包 (เปา) = ซอง, ห่อ, บรรจุภัณฑ์
红 (หง) = สีแดง

(Set ที่ 2)
服务 (ฝูอู้) = บริการ
申请 (เซินฉิ่ง) = สมัคร
签证 (เชียนเจิ้ง) = วีซ่า
中国 (จงกั๋ว) = ประเทศจีน

 

ตัวอย่างที่ 1 ซองแดง (红包)

(ซองแดง – 红包 อ่านออกเสียงว่า หงเปา) จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างนี้การเรียงคำคุณศัพท์ในภาษาจีนจะสลับกับภาษาไทย ซึ่งหากผู้ที่จำเฉพาะคำศัพท์ภาษษจีนได้แต่ไม่ทราบถึงหลักไวยากรณ์อาจจะพลาดพลั้งใช้คำว่า 包红 ซึ่งผู้ฟังชาวจีนอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเรากำลังกล่าวถึงเรื่องอะไร เพราะคำที่ถูกต้องจะต้องใช้คำว่า 红包

 

ตัวอย่างที่ 2 บริการขอวีซ่าจีน (中国签证申请服务)

(บริการสมัครวีซ่าจีน – 中国签证申请服务 อ่านออกเสียงว่า จงกั๋วเชียนเจิ้งเซินฉิ่งฝูอู้) หากทุกท่านมองที่ list คำศัพท์ภาษาจีนด้านบน (set ที่2) จากบนลงล่างจะเห็นว่าผมได้ทำการเรียงคำศัพท์ในรูปแบบภาษาไทย หากอ่านภาษาไทยด้านขวาไล่ลงจะได้ความหมายว่า “บริการสมัครวีซ่าจีน” แต่ในภาษาจีนนั้นจะต้องดูจากล่างขึ้นบนดังนี้ 中国签证申请服务

ผมจะขอแบ่งรูปประโยคออกเป็น 2 สวนดังนี้ (เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย)

中国签证 (วีซ่าประเทศจีน) | 申请服务 (บริการสมัคร) ขออนุญาตแบ่งคำนี้เป็นสองส่วนเพื่อความเข้าใจง่าย

  • คำว่า “สมัคร 申请” ขยายคำว่า “บริการ 服务” รวมเป็นคำว่า “บริการสมัคร 申请服务” เพื่อขยายให้รู้ว่าเป็นบริการที่พูดถึงนี้เป็น บริการประเภทที่เกี่ยวกับการสมัคร
  • คำว่า “ประเทศจีน 中国” ขยายคำว่า “วีซ่า 签证” รวมเป็นคำว่า “วีซ่าประเทศจีน 中国签证” เพื่อขยายให้รู้ว่าคำว่าวีซ่าที่พูดถึงนี้ หมายถึงวีซ่าประเทศจีน
  • สุดท้ายคำว่า “วีซ่าประเทศจีน 中国签证” จะไปขยายคำว่า “บริการสมัคร 申请服务” อีกที เพื่อเป็นการขยายให้รู้ว่า คำว่า “บริการสมัคร” ในที่นี้หมายถึง “บริการสมัครวีซ่าประเทศจีน” 中国签证申请服务

 

วันนี้ทางทีมงาน ChinaProvisa จะขอหยุดไว้ที่หัวข้อนี้ก่อนเพื่อให้นักเรียนและลูกค้าทุกท่านได้ทำความคุ้นเคยกับหลักไวยากรณ์พื้นฐานสำคัญเรื่องนี้ คำแนะนำเพิ่มเติมของทีมงานเราคือ อย่าพยายามท่องจำรูปแบบไวยากรณ์ แต่ให้หัดใช้จนหลักไวยากรณ์นี้เข้าไปอยู่ในสมองของเราเลยครับ

 

ขอบคุณมากครับ

อาจารย์อู๋
ChinaProVisa
บริการทำวีซ่าจีน โดยมืออาชีพ

ภาษาจีน โดย ChinaProVisa

Written by