ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าจีน

วีซ่าท่องเที่ยวจีน 2

วีซ่าท่องเที่ยวจีน – ปัจจุบันนี้วีซ่าจีนประเภทท่องเที่ยว ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศจีน ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยว หรือ เจรจาการค้า เนื่องจากวีซ่าจีนประเภทท่องเที่ยวมีขั้นตอนการเตรียมเอกสารไม่ซับซ้อน และรวดเร็วกว่าการเตรียมเอกสารขอวีซ่าจีนประเภทอื่น ๆ ดังนั้นหลาย ๆ ท่านที่จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อติดต่อธุรกิจจึงนิยมหันมาใช้ วีซ่าท่องเที่ยวจีน กันมากขึ้น

และเนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาค่อนข้างมาก ว่า วีซ่าท่องเที่ยวจีน มีรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
ทางทีมงานรับทำวีซ่าจีน ChinaProVisa จึงไม่รีรอที่จะแจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สิทธิประโยชน์ของวีซ่าท่องเที่ยวจีน

อายุของวีซ่า: 3 เดือน (สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 1 ครั้ง)
อายุของวีซ่า: 6 เดือน (สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 2 ครั้ง)
ระยะเวลาที่สามารถพำนักในประเทศจีน: 30 วัน

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

ค่าธรรมเนียมสถานทูต ซึ่งเรียกเก็บจริงโดยสถานทูตจีน
(ไม่รวมค่าบริการของทางเรานะครับ)*

ประเภทเข้าออกจีน 1 ครั้ง

  • 1,715 – 1,760 บาท: แบบความเร่งด่วนธรรมดา (ใช้เวลาทำวีซ่าจีน 4 วันทำการ)
  • 2,850 – 2,895 บาท: แบบเร่งด่วน (ใช้เวลาทำวีซ่าจีน 3 วันทำการ)

ประเภทเข้าออกจีน 2 ครั้ง

  • 2,715 – 2,760 บาท: แบบความเร่งด่วนธรรมดา (ใช้เวลาทำวีซ่าจีน 4 วันทำการ)
  • 3,850 – 3,895 บาท: แบบเร่งด่วน (ใช้เวลาทำวีซ่าจีน 2 วันทำการ)

 

สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจใช้บริการทางเรา หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ
และ ขั้นตอนการขอใช้บริการ คลิกที่นี่

สำหรับรายการเอกสารที่ต้องเตรียมให้ทางเรา คลิกที่นี่

 

ติดต่อทำวีซ่าจีนกับเรา

ChinaProVisa
by บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด

โทรศัพท์: 099-2136150 (ลูกค้าใหม่)
โทรศัพท์: 063-5276088 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้า EMS)
โทรศัพท์: 095-1191662 (ตรวจสอบสถานะ visa สำหรับลูกค้ารับส่งเล่มนอกสถานที่)

เพิ่มเพื่อน
Line ID: @chinaprovisa
Email: chinaprovisa@gmail.com

Written by